گزیده ای از پروژه های انجام شده توسط گروه صنعتی توکل

1_استان داری خراسان رضوی دایره کار پردازی

2_مرزبانی خراسان رضوی (جناب اقای سردار تقوی)

3_پارک حیاط( اقای مادر شاهی)

4_اردوگاه سپاه شهید کاوه(خریدار جناب سرهنگ صالحی)

5-مجتمع تالار رستوران سپاه امام رضا(مدیریت اقای واحدی)

6-تجهیز امفی تئاتر سپاه زابل(مدیریت سرهنگ حسینی)

7_آموزش پرورش ناحیه چهار

8_آموزش پرورش محولات

9_حوزه علمیه ی سبزوار

10_بانک ملت

11_بانک صادرات

12_اداره کار امور اجتماعی (سالن امفی تئاتر)

13_مجموعه تالار ورستوران زابل(مدیریت ارباب)

14_سالن دانشگاه پزشکی نیشابور(مدریت دکتر زارع)

15_پتروشیمی بجنورد

16_اداره بازرگانی مشهد وتبلیغات اسلامی

17_مجموعه رستوران های سراب(مدیریت نیما خراشازاده)

18_تالارو رستوران برونسی(مدیریت سرهنگ مودی)

19_هوا فضای سپاه (گلمکانی)

20_باغ تالار الماس (مدیریت اقای نوری)

21_سازمان بازیافت شهرداری

22_سازمان جهاد کشاورزی

23_هتل پارس(مدیریت اقای احمد نژاد)

24_مرکز آماد و پشتیبانی سپاه امام رضا(مدیریت جناب سرهنگ مصباح)

25_فرمانداری تایباد سالن امفی تئاتر(مهندس شرافتی)

26_مجتمع ویلاژ توریست صندلی های امفی تئاتر(سهیل رضایی)

27_بیمارستانن امام رضا کارپردازی

28_بیمارستان رضوی کارپردازی

29_بیمارستان امدادی کارپردازی

30_اداره کل اموزش پرورش خراسان رضوی(مدیریت جناب اقای حسینی)

31_دانشگاه ازاد اسلامی تایباد تجهیزات اداری امفی تعاتر

32_اردوگاه شهید کاوه(مدیریت سرهنگ صالحی)

33_باغ تالار میزان (مدیریت افقای صابری فر)

34_شبکه بهداشت منطقه پنج(قربان زاده)

35_سپاه پاسداران ایران شهر(سرهنگ پودینه)

36_پتروشیمی شاهزنده اراک

37_دانشگاه بوشهر اقای تگی

38_مرزبانی خراسان جنوبی(مدیریت جناب سرهنگ رضایی)

39_امد و پشتیبانی نیروی انتظامی زاهدان(مدیریت جناب سرهنگ فرزانه)

40_مرکز بهداشت  غاعن دکتر حمیدی

مشاوره طراحی تجهیز

مدیریت محمد قنبری

09151115466